LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Looking for partner

2018-03-01

Meitene 2001.gads, 170 cm, A klase (LA ), B klase (ST)meklē nopietnu partneri ! mob..+37125408410

Meitene (2007 dz.g., 148 cm, E4/E6), centīga, meklē dejotgribošu partneri nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās, jūsu vai mūsu klubā. Tālr. 29525039

Zēns, 2006.dz.g., 144 cm, E6, meklē deju partneri nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās. Mb. 29285652

Meitene , 2008.dz.g., 143 cm, E6, meklē deju partneri nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās. Mb. 29285652 

Meitene , 2005.dz.g., 167 cm, E6, meklē deju partneri nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās. Mb. 29285652 

  Zēns,2008.dz.g., 145 cm, 3.līmenis meklē deju partneri nopietnām deju nodarbībām.Tālr.22348965

Zēns, 2007.dz.g., 140 cm, E4-E6, meklē deju partneri nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās. Mb. 27427601

2018-02-01

Meitene 2005. dz.g., 152 cm, D klase, meklē deju partneri nopietnām nodarbībām, kā arī dalībai sacensībās,  jūsu vai mūsu klubā. Partneris var būt zemākā līmeņa. Talr. 29285652 

Jeļizaveta Ļicova (2003.g, 167 cm, C klase) meklē mērķtiecīgu un strādātgribošu puisi nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās. Tel.: +37129266179 mamma, +37129223562 treneris

Mērķtiecīga, darbspējīga, finansiāli nodrošināta meitene - Ksenija Popko, 2005. dz.gads, 1.54 cm, D klase, meklē partneri nopietniem treniņiem Jelgavā (arī Rīgā)!!! Sīkāka informācija - zvanot 29752626, vai rakstot - dusasdejuskola@inbox.lv.

SDK "Dzintars" meklē deju partnerus meitenēm!
Patrīcija Gusta - 2007.g. 143 cm E6-D kl.
Katerina Žegaļina - 2004.g. 159 cm B kl.
Alise Borisēviča - 2003.g. 155 cm B kl.
Pieteikties klubā, Struktoru ielā 13.  Tel 29231356

 Meitene (2008.dz.g.,E4 klase,140 cm) meklē deju partneri nopietnām nodarbībām, kā arī dalībai sacensībās. t.29461701

Pusis, 2005. gads, augums 175 cm E6 līmenis  meklē deju partneri nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās.Tālrunis: 20226446

Deniss Šilovskis ( 2007.gads, 140 cm, E6 klase) meklē partneri nopietniem treniņiem. Tel.nr. 28387196

Oļesja Pustoselova (2008.gads, 133 cm, E6 klase) meklē partneri nopietniem treniņiem. Tel. nr. 28387196

Elza Liepiņa, 2008.g., E6/D klase, 146 cm, meklē partneri nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās. Tel.29775526

Meitene 2009.dz.g. ,125 cm E-4 klase meklē deju partneri. Tālr. 22348965

Meitene, 2010. gads, 125 cm, iesācēju 1.-2. līmenis meklē deju partneri treniņiem un sacensībām. Tālr. 20603853 Puisis var būt augstāka līmeņa vai bez priekšzināšanām.

Zēns, 2005.dz.g., 170cm, Iesācēji 3.līmenis, meklē deju partneri nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās. Mb. 29283969

Zēns, 2006.g., C klase, 152cm, meklē centīgu strādīgu partneri treniņiem un dalībai sacensībās. Tel. 26764263
Zēns, 2006.g., D klase, 142cm, meklē partneri nopietniem treniniem un dalībai sacensībās. Tel.26764263
Zēns, 2010.g., 2.limenis, 128cm, meklē dejotgrībošu centīgu partneri regulātiem treniņiem un dalībai sacensībās. Tel 26764263

Meitene 2003.dz.g. 164 cm , B-kl. meklē deju partneri .  tel.29595907

Meitene (2007.dz.g.,E6 klase,147 cm) meklē deju partneri nopietnām nodarbībām, kā arī dalībai sacensībās. t.29461701

Zēns (2008.dz.g., E6 klase,151 cm) meklē deju partneri nopietnām nodarbībām, kā arī dalībai sacensībās, savā klubā. t.26545154

meitene 2007 dz.gads,144 cm, E4-E6 kl. mērķtiecīga dejot griboša meklē deju partneri nopietnām nodarbībām un dalībai sacensībās savā klubā. Tālr. 29331938

meitene 2004 dz.gads, 162 cm, D-C kl. noskaņota nopietnam darbam uz augstu rezultātu sasniegšanu ar prioritāti LA un 10 dejām meklē attiecīgu deju partneri savā klubā .
Tālr. 29331938 

Meitene 2007 dz.g., 148 cm, E4/E6, centīga, meklē dejotgribošu partneri nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās. Tālr. 29525039(mamma).

2018-01-01

Zēns 2002.dz.g.,178 cm, C klase meklē deju partneri savā klubā.  Tālr. 29417735

Zēns 2005.dz.g., E4 klase,155 cm meklē deju partneri nopietnām deju nodarbībam    27427601

Meitene ( 2005. dz.g., D klase, 151 cm) meklē deju partneri nopietnām nodarbībām, kā arī dalību sacensībās, jūsu vai mūsu klubā. Partneris var būt zemākā līmeņa. Talr. 20703371 ( tētis)

Puisis (2001.dz.g., 177 cm; Hobby klase) meklē deju partneri. Nodarbības Pārdaugavā. Mamma 29150608

Strādīgs zēns (2008.g., 144 cm, E4 klase) meklē deju partneri nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās.

Tel. nr. 29459336 (Kristaps Cīrulis), alaudo.dejuklubs@gmail.com

Strādīgs zēns (2003.g., 181 cm, D/C klase) meklē deju partneri 10 dejās nopietniem treniņiem.

Tel. nr. 29459336 (Kristaps Cīrulis), alaudo.dejuklubs@gmail.com

Letīcija Jegi, 2004.gads, 164 cm bez kurpēm, C klase, meklē partneri nopietniem treniņiem 10 dejās.
Tel. nr. 29459336 (Kristaps Cīrulis), alaudo.dejuklubs@gmail.com

Katerina Žegalina 2004 dz.g., 159 cm, B.klase abās programmās, meklē nopietnu uz rezultātu strādāt gribošu partneri. Tel.29145942 

Zēns, 2006.gads, D klase, 139cm, draudzīgs, centīgs un dejotgriboš meklē partneri nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās augstu rezultātu sasniegšanai. Tel. 26764263

Meitene, 2003 dz.g.,161cm, "C" kl., centīga un draudzīga, meklē partneri nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās. treneris 29461701, mamma 26791705
Zēns 2002.dz.gads,182 cm.”C”klase, meklē centīgu,strādīgu meiteni savā klubā! Tel.26545154
Alīna Gorjunova, 2004.dz.g.,"B" klase,161 cm. meklē deju partneri nopietnām nodarbībam, kā arī dalību sacensībās 10 dejās vai LA programmā.Talr. 29461701 treneris, 29877237 mamma

Paula Ludborža, ļoti centīga un pozitīva meitene, 2005. dz.g." D" klase,154 cm, meklĕ deju partneri nopietniem treniņiem 10 dejās vai LA programmā.
Sīkāka informācija pa tel: +371 26121206

Zēns, 2006.g., D klase, 142cm, draudzīgs, centīgs, dejotgriboš meklē centīgu partneri nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās. Tel.26764263
Zēns, 2010.g., 2.līmenis, 128cm, meklē partneri regulāriem treniņiem un dalībai sacensībās. Tel.26764263

Emīlija Luīze Kumeliņa meklē deju partneri! 2005.dz.g.,C klase, 156cm.  Tel.nr. +371 29469983
Markuss 2011.dz.g.,110 cm., tikko sācis dejot, ļoti centīgs un pozitīvs puisis, meklē deju partnerīti. Tel.nr. 29469983

Meitene ( 2005. dz.g., D klase, 151 cm) meklē deju partneri nopietnām nodarbībām, kā arī dalību sacensībās abās programmās, jūsu vai mūsu klubā. Partneris var būt zemākā līmeņa. Talr. 20703371 ( tētis)

Zēns,2007.gads,153cm E6 klase meklē centīgu meiteni savā klubā!
Meitene 2003.gads,154cm LA-S klase,ST-C klase.Meklējam strādātgribošu deju partneri savā klubā!Puisis var būt ar zemāku klasi!
Puisis,2009.gads,150cm Iesācējs 3.līmenis meklē deju partneri savā klubā!
Meitene,2010.gads,126cm,E4 klase,meklējam centīgu puisi savā klubā!Tel.Nr. 29736961(Viesturs) 

2017-12-02

Mērķtiecīgs puisis, 2007.g. 158 cm, E4 klase. meklē deju partneri nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās.    27427601

Mērķtiecīgs puisis, 2006.g. 150 cm, E4-Е6 klase. meklē deju partneri nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās.    27427601

Mērķtiecīga , talantīga meitene 2008.dz.g, 139 cm , E6 klase, meklē partneri nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās. Tel. 27712404
Puisis 2008.dz.g , 129cm, E4 klase, meklē sev nopietnu deju partneri treniņiem un dalībai sacensībās . Tel. 20165561

Melānija Mārtiņa simpātiska, mērķtiecīga un strādīga  meitene  2008.dz.g. E6 klase, augums 138cm meklē deju partneri nopietnām nodarbībām un dalībai sacensībās augstu rezultātu sasniegšanai. Treniņi Jelgavā .Tel. 29472350 ( trenere)
Zēns  2008.dz.g.,E6 klase, augums 142 cm meklē deju partneri nopietnām deju nodarbībām un dalībai sacensībās. Treniņi Jelgavā. Tel. 29472350 ( trenere)


Strādīgs zēns (2008.g., 144 cm, E4 klase) meklē deju partneri nopietniem treniņiem. Tel.nr. 29459336

e-pasts- alaudo.dejuklubs@gmail.com

Strādīgs zēns (2003.g., 181 cm, D/C klase) meklē deju partneri 10 dejās. Tel.nr. 29459336  e-pasts- alaudo.dejuklubs@gmail.com

Emīls Olekšs, 2006. g., E6/D klase, 151 cm, meklē partneri nopietniem treniņiem savā klubā. Tel. 20038068

Gabriela Vītoliņa, 2007. g., E6/D klase, 141 cm, meklē partneri nopietniem treniņiem savā klubā. Tel. 20038068

Alīna Gorjunova, 2004.dz.g.,"B" klase,161 cm. meklē deju partneri nopietnām nodarbībam, kā arī dalību sacensībās 10 dejās vai LA programmā.Talr. 29461701 treneris, 29877237 mamma.

Meitene (2005.dz.g.,D klase, 150 cm) meklē deju partneri nopietnām nodarbībām, kā arī dalību sacensībās abās programmās, jūsu vai mūsu klubā. Partneris var būt zemākā līmeņa. Talr. 20703371 ( tētis)

Meitene, 2010.dz.g., 125cm, E4 klase, Talantīga un strādīga meitene, meklē partneri treniņiem un dalībai sacensībās. Savā klubā. Zēns var būt 2-3, līm. 25866776 (Mamma), 29388619 (Treneris)

2017-12-02

Zēns, 2010.g., E4 klase, 128 cm, meklē partneri nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās. Te. 26764263
Zēns 2007.g., E6-D klase, 138cm, meklē partneri treniņiem un dalībai sacensībās. Tel.29285652

Zēns 2002.dz.gads,182 cm.”C”klase, meklē centīgu,strādīgu meiteni savā klubā! Tel.26545154

Meitene, 2003 dz.g.,161cm, "C" kl., centīga un draudzīga, meklē partneri nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās. treneris 29461701, mamma 26791705

Mērķtiecīga,strādīga,finansiāli nodrošināta meitene 2008 dz.g. augums 138 cm.,meklē deju partneri nopietnām nodarbībām un dalībai sacensībās.Tālr.29143387 (tētis),29403031 ( skolotāja)

2017-11-01

Meitene (2005.dz.g., D klase,150 cm) meklē deju partneri nopietnām nodarbībām, kā arī dalību sacensībās abās programmās. Partneris var būt zemākā līmeņa. Talr. 20703371 ( tētis)

Zēns 2006.dz.g.,E6,D klase, 137 cm meklē deju partneri nopietnām deju nodarbībām. Tālr. 29417735

Katerina 2004 dz.g., 158 cm, B.klase abās programmās, meklē nopietnu uz rezultātu strādāt gribošu partneri. Tel.29145942

Mērķtiecīga , talantīga meitene 2008.dz.g, 140 cm , E6 klase, meklē partneri nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās.(puisis var būt vecāks). Tel. 20165561
Pusis 2008.dz.g , 129cm, E4 klase, meklē sev deju partneri treniņiem un dalībai sacensībās . Tel. 27712404

Meitene ( 2004 g. 164 cm) C klase 10 dejās meklē partneri nopietniem treniņiem!  Tālr. 29459336

Sofja Ivanova, mērķtiecīga un strādīga meitene  2008.g. E4 klase, augums 131cm meklē deju partneri nopietnām nodarbībam un dalībai sacensībās augstu rezultātu sasniegšanai. Izskatīsim visus variantus.  
Tālr. 29570810 (mamma). 

Meitene (2001.dz.g., B klase, 172cm) meklē deju partneri nopietnām nodarbībam abās programmās.   Tel. 29461701

Mērķtiecīgs puisis, 2007.g. 158 cm, E4 klase. meklē deju partneri nopietniem treniņiem un dalībai sacensībās.    27427601

Meitene,2005. gads,153 cm (bez kurpěm),D klase, meklě deju partneri,kurś bùtu gatavs nākt dejot mùsu klubā!
Sīkākai informācijai zvaniet uz tel: 28333783, 26121206   e-pasts:tadivas@inbox.lv

Megija Jaunsleine 2006.dz.g.,154cm.,E6-D klase, meklē deju partneri.  Tel.nr. 29102585

Meitene (2005.dz.g., D klase,150 cm) meklē deju partneri nopietnām nodarbībam, kā arī dalību sacensībās abās programmās. Partneris var būt zemākā līmeņa. Talr. 20703371 ( tētis)

Anna Černišova 2008.g. E6/D klase, augums 135cm meklē nopietnu uz rezultātu strādāt gribošu partneri. Iskatīsim visus variantus. Tālr. 29763762 (mamma)

Meitene, 2002.dz.g., 176cm, D klase, meklē partneri.   Mb. 24930590