Skolenu Pils Kauss 2014

On 27.09.2014 in Riga.

Juv.II E4 LK Combi

Adjudicators
B: 
C: 
E: 
F: 
G: 
H: 
I: 
Anna Baholdina - Latvia 
Jelena Danilcenko - Latvia 
Aleksandrs Boginics - Latvia 
Agita Mironova - Latvia 
Aleksandrs Bessonovs - Latvia 
Janis Vanags - Latvia 
Iveta Zile - Latvia 

Ranking report
Place Couple
Country
No. Round Waltz
Cha Cha
Quickstep
Jive
Total
B C E F G H I Su B C E F G H I Su
1. Ernests Mekšs / Elizabete Plīruma
Alianse / LV
22 1
 
2
 
F
 
x
x
x
x
2
3
x
x
x
x
1
1
x
x
x
x
1
1
x
x
x
-
1
2
x
x
x
x
2
2
x
x
x
x
1
2
x
x
x
x
1
2
7
7
7
6
1,0
2,0
x
x
x
x
4
5
x
x
x
x
2
1
x
x
x
x
3
1
x
x
x
x
1
3
x
x
x
x
2
2
x
-
x
x
1
4
-
-
x
x
1
3
6
5
7
7
1,0
2,0
13
12
14
13
6.0
 
2. Rendijs Stikuts / Daniella Čiževska
Viva / LV
9 1
 
2
 
F
 
x
x
x
x
1
1
x
x
x
x
3
3
x
x
x
x
5
3
x
x
x
x
3
1
x
x
x
x
1
1
x
x
x
x
3
1
x
x
-
-
2
3
7
7
6
6
2,0
1,0
x
x
x
x
2
1
x
x
x
x
3
3
x
x
-
x
4
2
x
x
x
x
4
2
x
x
x
x
1
1
x
x
-
-
2
3
x
x
x
x
4
1
7
7
5
6
2,0
1,0
14
14
11
12
6.0
 
3. Nikolajs Kedrins / Gabriella Brokāne
Viva / LV
12 1
 
2
 
F
 
x
x
x
x
3
2
x
x
x
x
2
2
x
x
x
x
3
2
x
x
x
x
2
6
x
x
x
x
4
5
x
x
x
x
4
5
x
x
-
x
5
1
7
7
6
7
3,0
3,0
x
x
x
x
1
2
x
x
x
x
1
2
x
x
x
x
2
5
x
x
-
-
5
6
x
x
x
x
6
5
x
x
x
x
4
1
x
x
-
x
5
4
7
7
5
6
4,0
4,0
14
14
11
13
14.0
 
4. Daņiils Ternoviks / Marija Veldre
Lesto / LV
7 1
 
2
 
F
 
x
x
x
-
4
5
x
x
-
x
6
4
x
x
x
x
2
5
-
x
x
x
5
3
-
x
-
-
6
3
x
x
-
-
6
3
-
x
-
-
4
4
4
7
3
3
5,0
4,0
x
x
x
-
3
4
x
x
x
x
4
4
x
x
x
x
1
4
x
x
x
x
2
4
x
x
-
x
4
3
x
x
x
x
5
2
x
x
x
-
2
2
7
7
6
5
3,0
3,0
11
14
9
8
15.0
 
5. Ralfs Konovs / Samanta Bragina
Lielupe / LV
15 1
 
2
 
F
 
-
x
x
-
6
6
x
-
x
-
4
6
-
-
x
-
4
4
x
x
x
x
4
4
x
x
x
-
5
6
-
-
-
-
2
4
x
-
x
x
3
5
4
3
6
2
4,0
5,0
-
x
x
-
5
3
x
x
-
-
5
5
-
-
-
x
5
3
x
x
x
x
3
1
x
x
x
-
5
4
x
x
x
-
3
5
x
x
x
x
3
5
5
6
5
3
5,0
5,0
9
9
11
5
19.0
 
6. Reinis Kiršteins / Lauma Vainauska
Rīgas skolēnu pils / LV
10 1
 
2
 
F
 
x
x
x
x
5
4
x
x
x
-
5
5
x
x
-
-
6
6
-
x
-
x
6
5
x
x
x
x
3
4
x
x
-
-
5
6
x
x
x
x
6
6
6
7
4
4
6,0
6,0
x
x
-
x
6
6
x
x
-
-
6
6
x
-
-
-
6
6
x
x
x
-
6
5
x
x
-
x
3
6
x
x
-
-
6
6
x
x
x
x
6
6
7
6
2
3
6,0
6,0
13
13
6
7
24.0
 
7. Artūrs Ņikiforovs / Viktorija Smirnova
Dance4U / LV
13 1
 
2
 
x
x
-
-
-
x
x
x
-
x
-
-
x
x
-
x
-
-
-
x
x
x
x
x
x
-
-
-
4
5
2
4
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
-
x
x
-
-
-
x
x
-
x
x
x
-
-
7
6
2
4
11
11
4
8
8. Deniss Mihailovs / Anna Krista Kipļuka
Rīgas skolēnu pils / LV
17 1
 
2
 
-
-
-
x
-
x
-
-
x
-
-
-
x
x
-
-
x
x
x
-
-
x
x
x
x
x
x
-
4
5
3
2
x
-
x
-
x
-
-
-
-
-
x
-
x
-
-
-
x
-
x
-
x
x
x
-
x
x
-
-
6
2
4
0
10
7
7
2
9. Andis Matisons / Beatrise Lamstere
Duets / LV
11 1
 
2
 
x
-
-
x
x
x
-
x
x
-
-
-
x
x
-
-
x
x
-
-
x
x
x
-
-
x
x
x
6
5
2
3
x
x
-
-
x
x
-
x
x
x
-
-
x
x
-
x
x
x
-
-
-
x
-
-
x
x
-
x
6
7
0
3
12
12
2
6
10. Aleksejs Kapustjonoks / Anastasija Orlovska
Boginiča DS / LV
14 1
 
2
 
x
x
-
-
x
x
-
-
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
x
x
-
-
x
-
-
x
6
4
1
2
x
x
-
-
-
x
-
-
x
x
x
x
-
-
-
-
-
x
-
-
x
x
x
x
-
x
-
-
3
6
2
2
9
10
3
4
11. Endijs Milbergs / Anastasija Ļebedeva
Vērdiņš / LV
19 1
 
2
 
x
x
-
-
x
-
-
-
x
-
-
-
x
x
-
-
x
x
-
-
x
x
-
x
x
-
x
-
7
4
1
1
x
x
-
x
-
x
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
x
x
-
-
x
x
-
x
-
-
x
-
3
5
1
2
10
9
2
3
12. Arts Stuberovskis / Dana Kristiāna Jerumāne
Mirada / LV
5 1
 
2
 
x
-
-
-
x
x
-
-
x
x
-
x
x
-
-
-
x
x
-
-
x
-
-
-
x
x
-
-
7
4
0
1
x
x
-
-
x
-
x
-
-
x
-
-
x
x
x
-
x
x
x
-
x
-
-
-
x
-
-
-
6
4
3
0
13
8
3
1
13. Timurs Suroveškins / Ksenija Razina
Rihtera deju skola / LV
6 1
 
2
 
x
x
-
-
x
x
-
-
x
x
-
-
x
x
x
-
x
x
-
x
x
x
-
-
-
x
-
-
6
7
1
1
-
-
-
-
x
x
-
-
x
-
-
-
x
x
-
-
-
x
-
x
x
x
-
-
x
-
-
-
5
4
0
1
11
11
1
2
14.-15. Markuss Būmanis / Zane Zaksa
Lielupe / LV
3 1
 
-
x
x
x
-
-
-
x
-
x
-
x
-
-
1
5
-
x
-
x
-
x
-
x
-
x
-
x
-
x
0
7
1
12
14.-15. Ernests Grabovskis / Krista Krēbsa
Rīgas skolēnu pils / LV
18 1
 
-
x
-
-
-
x
x
-
x
-
-
-
x
x
3
3
x
-
x
-
x
-
x
-
x
-
-
-
x
x
6
1
9
4
16. Alvis Reinis Soboļevs / Ilze Rasnača
Rīgas skolēnu pils / LV
2 1
 
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
2
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
1
1
3
2
17.-18. Artjoms Jasinovičs / Darja Popova
Boginiča DS / LV
8 1
 
-
-
-
-
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
2
2
17.-18. Maiks Podoļskis / Patrīcija Anna Liepa
Lielupe / LV
25 1
 
-
-
-
-
-
x
-
-
x
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
2
2
19. Miks Slavinskis / Viktorija Radziņa
Lielupe / LV
20 1
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
-
x
1
1
-
-
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
0
1
1
2

This list was generated by TopTurnier for Windows V7.6a.