LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Privātuma politika

INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Mūsu svarīgākais uzdevums ir Jūsu uzticība, un mēs vēlamies, lai Jūs justos droši uzticot mums savus personas datus.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Mēs esam veikuši un turpinam veikt izmaiņas Jūsu personas datu uzglabāšanā un apstrādē un vēlamies, lai Jūs zinātu, ka tie pie mums ir drošībā, saskaņā gan ar mūsu iekšējo, gan valstī un Eiropas Savienībā noteikto datu aizsardzības politiku.

PERSONAS DATI

Lai mēs varētu Jums sniegt papildus informāciju par federācijas darbību, lai nodrošinātu LSDF pienākumu izpildi koordinējot klubu, treneru un dejotāju darbu un piedalīšanos sacensībās. Visus personas datus mēs pieņemsim tikai ar Jūsu brīvu piekrišanu.

Nepieciešamā informācija, kas nodrošina dalību LSDF:

 1. vārds uzvārds – personas identificēšanai;
 2. dzimšanas gads, mēnesis, datums – vecuma grupas noteikšanai;
 3. pilsonība – pārstāvniecības noteikšanai;
 4. mobilā tālruņa numurs klienta identificēšanai – personas identificēšanai;
 5. mobilā tālruņa numurs informācijas sūtīšanai - informācijas nosūtīšanai;
 6. e-pasta adrese – informācijas nosūtīšanai;
 7. kluba piederība – dalībnieku segmentēšanai pa pilsētām.

Ja Jums ir kādi iebildumi vai nevarat sniegt visu informāciju, konsultējieties LSDF birojā vai rakstiet uz e-pastu lsdf@ml.lv un mēs Jums palīdzēsim.

DATU LABOŠANA

Ja esat sniedzis neprecīzus datus vai vēlaties mainīt sniegtos datus, Jūs varat jebkurā brīdī iesniegt precizēto informāciju:

 1. LSDF birojā, aizpildot anketu;
 2. veikt labojumus savā profilā LSDF mājaslapā;
 3. nosūtot e-pastā atjaunojamo informāciju uz info@lsdf.lv

DATU DZĒŠANA VAI LABOŠANA

Ja vēlaties, lai Jūsu sniegtie dati tiktu dzēsti:

 1. paziņojiet to LSDF un aizpildiet iesniegumu par datu dzēšanu;
 2. dzēsiet vai labojiet nepieciešamos datus savā profilā LSDF mājaslapā.

Dati tiks dzēsti 30 kalendāro dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Iesnieguma saņemšanas gadījumā turpmāka Jūsu datu apstrāde netiks veikta, izņemot gadījumus, kad likums mums neļauj dzēst Jūsu datus.

DATU NEPIECIEŠAMĪBA

Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, lai:

 1. identificētu Jūs kā Latvijas sporta deju federācijas dalībnieku;
 2. sūtītu informāciju par aktualitātēm;
 3. veidotu sacensību sarakstus atbilstoši jūsu vecuma un kvalifikācijas grupām;
 4. reitinga tabulu izveidei;
 5. sadarbībai ar WDSF, starptautisku (čempionātu u.c.) sacensību pieteikšanai.

DATU UZGLABĀŠANA

Jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz piekrišanas atsaukšanai.

PERSONAS DATU IZPAUŠANA

Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības. LSDF patur tiesības nodot datus datu apstrādes operatoriem, ar kuriem ir noslēgta vienošanās par personas datu apstrādi.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. Iebildums pret datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši, motivēti iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, dodieties uz LSDF un aizpildiet iesniegumu par iebildumiem pret datu apstrādi. Pirms iesnieguma aizpildīšanas Jūs identificēs pēc Jūsu norādītā tālruņa numura, piezvanot vai nosūtot uz to SMS.

Iebildumus izskatīsim un atbildi sniegsim 30 kalendāro dienu laikā.

APSTRĀDES IEROBEŽOJUMS

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota vai pārtraukta, tas var ietekmēt Jūsu dalību LSDF. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, nosūtiet rakstveida iesniegumu uz e-pastu info@lsdf.lv

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija:

LSDF, reģ. Nr. 40008022538
Juridiskā adrese: Brīvības 86, Rīga, Latvija, LV-1001
Tālruņa numurs: +371 29375381
E-pasts: info@lsdf.lv