LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Latvijas Sporta Deju Federācija

Latvijas Sporta deju federācija (LSDF) ir bezpeļņas organizācija, kas atbildīga par sporta deju attīstību Latvijā. LSDF ir ilggadējs pasaules sporta deju federācijas (WDSF) biedrs. LSDF ir dibināta 1989.gadā. LSDF reģ. 1993.gada 7.maijā, par biedrību reģistrēta 2004.g. 27. decembrī, uzņēmumu reģistrā Nr.000802253.2019.g. 30. augustā notika kārtējā LSDF konference. Federācijas Prezidiju ievēl Konferencē uz diviem gadiem. Prezidents un Ģenerālsekretārs ir tiesīgi pārstāvēt Federāciju katrs atsevišķi. Prezidija biedrs, kurš nav Prezidents vai Ģenerālsekretārs ir tiesīgs pārstāvēt Federāciju tikai kopīgi ar astoņiem Prezidija biedriem.

Prezidenti:

Egils Šmagris 1989.-1991.g.
Aigars Svars 1991.-1997.g.
Vito Feldmanis 1997.-

Prezidijs

Prezidents Vito Feldmanis
Ģenerālsekretārs Juris Arājs
Prezidijs Kaspars Bērzups
Ligita Rihtere
Egils Šmagris
Aleksandrs Guļko
Rihards Bergs
Rihards Eglītis
Aigars Svars
Ilze Zāģere
Dmitrijs Morderers

Kontaktinformācija

E-pasts:lsdf@ml.lv
Mobilais:29375381
Darba tel.:67287162
Adreses:Brīvības 86/4.stāvs
Rīga, LV-1001
Latvia
Latvijas Sporta deju federācija
Reģ. Nr. 40008022538
Brīvības 86., Rīga, LV-1001
Biroja atrašanās vieta: Brīvības 86
AS "SWEDBANK"
Konts: LV32HABA0551023866097
Kods: HABALV22

Instagram