LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Dokumenti

Izglītības centrs

LSDF sporta deju speciālistu Ētikas kodekss
pievienots: 5. jūlijs 2023
Darba plāns 2023.
pievienots: 13. februāris 2023
Aizliegtā biedrošanās sportā
pievienots: 5. oktobris 2022
Aizliegumi sportista diskvalifikācijas laikā
pievienots: 5. oktobris 2022
Ieteikumi antidopinga profilaksei
pievienots: 5. oktobris 2022
LSDF IC Attīstības plāns 2021.-2023.
pievienots: 12. maijs 2022
Pašnovērtējma ziņojums
pievienots: 22. novembris 2021
Sporta speciālistu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība
pievienots: 8. novembris 2021
3. kategorijas sporta deju speciālita eksāmena nolikums
pievienots: 30. maijs 2021
2. kategorijas sporta deju speciālista eksāmena nolikums
pievienots: 30. maijs 2021
Kontrolnormatīvi_sporta dejas_protokols
pievienots: 13. maijs 2021
LSDF IC Iekšējās kārtības noteikumi
pievienots: 16. aprīlis 2021
LSDF IC Nolikums 2021
pievienots: 14. aprīlis 2021
LSDF IC reģistrācijas apliecība
pievienots: 13. aprīlis 2021
LSDF tiesnešu lic. iegūšana
pievienots: 12. jūlijs 2017
Iesniegums tiesneša licences saņemšanai
pievienots: 5. jūlijs 2017
Iesniegums B kategorijas tiesneša eksāmenam
pievienots: 5. jūlijs 2017
Iesniegums D kategorijas tiesneša eksāmenam
pievienots: 5. jūlijs 2017
Iesniegums C kategorijas tiesneša eksāmenam
pievienots: 5. jūlijs 2017
Tiesnešu eksāmena nolikums
pievienots: 5. jūlijs 2017
Prasības LSDF atzinuma saņemšanai
pievienots: 20. februāris 2017
Iesniegums par semināra aizvietošanu
pievienots: 8. oktobris 2015
LSDF sporta deju speciālista apliecības iegūšanas un pagarināšanas kārtība
pievienots: 19. augusts 2015