LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Documents

Education center

LSDF sporta deju speciālistu Ētikas kodekss
added: 5. July 2023
Darba plāns 2023.
added: 13. February 2023
Aizliegtā biedrošanās sportā
added: 5. October 2022
Aizliegumi sportista diskvalifikācijas laikā
added: 5. October 2022
Ieteikumi antidopinga profilaksei
added: 5. October 2022
LSDF IC Attīstības plāns 2021.-2023.
added: 12. May 2022
Pašnovērtējma ziņojums
added: 22. November 2021
Sporta speciālistu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība
added: 8. November 2021
3. kategorijas sporta deju speciālita eksāmena nolikums
added: 30. May 2021
2. kategorijas sporta deju speciālista eksāmena nolikums
added: 30. May 2021
Kontrolnormatīvi sporta dejās Covid 19 apstākļos
added: 14. May 2021
Kontrolnormatīvi_sporta dejas_protokols
added: 13. May 2021
LSDF IC Iekšējās kārtības noteikumi
added: 16. April 2021
LSDF IC Nolikums 2021
added: 14. April 2021
LSDF IC reģistrācijas apliecība
added: 13. April 2021
LSDF tiesnešu lic. iegūšana
added: 12. July 2017
Iesniegums tiesneša licences saņemšanai
added: 5. July 2017
Iesniegums B kategorijas tiesneša eksāmenam
added: 5. July 2017
Iesniegums D kategorijas tiesneša eksāmenam
added: 5. July 2017
Iesniegums C kategorijas tiesneša eksāmenam
added: 5. July 2017
Tiesnešu eksāmena nolikums
added: 5. July 2017
Prasības LSDF atzinuma saņemšanai
added: 20. February 2017
Iesniegums par semināra aizvietošanu
added: 8. October 2015
LSDF sporta deju speciālista apliecības iegūšanas un pagarināšanas kārtība
added: 19. August 2015