LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Dejotāji ir Dieva atlēti.

/ Alberts Einšteins /
Ievērojot drošības rekomendācijas, LSDF birojs ir slēgts apmeklētājiem, tāpēc aicinām iespēju robežās izmantot attālinātos saziņas līdzekļus: vitof@ml.lv, jarajs@hotmail.com, lsdf@ml.lv Mob. 29243918
Ar 13.martu pārtraukta visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu norise, piemēram, treniņu, sacensību un mēģinājumu norise. ATCELTI un AIZLIEGTI visi publiskie pasākumi, sapulces, gājieni un piketi, jebkāda veida sporta pasākumi NEATKARĪGI NO DALĪBNIEKU SKAITA, kā arī nav pieļaujama bērnu dalība treniņnometnēs ne Latvijā, ne ārvalstīs.
Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība https://likumi.lv/ta/id/313429-noteikumi-par-dikstaves-pabalstu-darbiniekiem-kurus-skar-covid-19-izplatiba
Nozares kods: P 85.10 Pirmsskolas izglītība, P 85.51 Sporta un ārpusskolas izglītība. Papildus informācija:https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19