LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

E-card

Lai saņemtu LSDF ecard (elektronisko starta grāmatiņu) LSDF dejotājam nepieciešams nosūtīt pieteikumu uz e-pastu - lsdf@ml.lv norādot sekojošu informāciju:
  1. starta grāmatiņas numurs
  2. vārds, uzvārds
  3. dejotāja e-pasts, mob.t.
  4. dokumentam atbilstoša fotogrāfija (.jpg)
Kad no LSDF pretī saņemsiet piekļuves datus, tos ievadīsiet ecard aplikācijā, kura iegūstama Google Play veikalā.( App Store būs pieejama tuvākajā laikā).