LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Klubs

Zelta Solis

Federācija Latvijas Sporta Deju Federācija
Valsts Latvia
Derīg. termiņš 01.03.2024.
Jur. adrese
"Reķi", Dobeles pagasts
Dobeles novads
Darba adrese
x
Dobele
E-pasts
Pedagogi

Aktīvie dejotāji pēc vecuma

Aktīvie dejotāji pēc klases

Aktīvie dejotāji pēc vecuma/klasēm

Aktīvie pāri pa vecumiem

Aktīvie pāri pa klasēm


Keita Pavlova

LSDF: 16876
ST "E4" (01.03.2023.) , LA "E4" (01.03.2023.) , STLA "E4" (01.03.2023.)

Amanda Čakša

LSDF: 17359
ST "E4" (01.03.2024.) , LA "E4" (01.03.2024.) , STLA "E4" (01.03.2024.)

Jānis Urga

LSDF: 17360
ST "E4" (01.03.2023.) , LA "E4" (01.03.2023.) , STLA "E4" (01.03.2023.)

Patrīcija Krasnova

LSDF: 17361
ST "E4" (01.03.2024.) , LA "E4" (01.03.2024.) , STLA "E4" (01.03.2024.) , STLA "E4" (01.03.2024.)

Amēlija Laimiņa

LSDF: 17363
ST "E4" (01.03.2023.) , LA "E4" (01.03.2023.) , STLA "E4" (01.03.2023.)

Mārtiņš Korzēnoks

LSDF: 17365
ST "E4" (01.03.2024.) , LA "E4" (01.03.2024.) , STLA "E4" (01.03.2024.)

Viljams Einārs Šveicers

LSDF: 17403
ST "E4" (01.03.2023.) , LA "E4" (01.03.2023.) , STLA "E4" (01.03.2023.)

Reinis Rašmanis

LSDF: 17716
ST "E4" (01.03.2024.) , LA "E4" (01.03.2024.) , STLA "E4" (01.03.2024.)

Ramona Griškeviča

LSDF: 17973
STLA "I" (01.03.2024.)

Roberts Podiņš

LSDF: 17974
STLA "I" (01.03.2024.)

Kirils Rjadčikovs

LSDF: 17975
ST "E4" (01.03.2023.) , LA "E4" (01.03.2023.) , STLA "E4" (01.03.2023.)

Tomass Biteriņš

LSDF: 18527
STLA "I" (01.03.2024.)

Enija Lauka

LSDF: 18533
STLA "I" (01.03.2024.)

Gabriels Mellis

LSDF: 18534
STLA "I" (01.03.2024.)