LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

LSDF Konference

Datums
30. augusts
Personas
Vito Feldmanis (atbildīgs)
Klubi
Adrese
Rihtera DS
Daugavpils 62/66
Riga
Latvia
Dokumenti
Projekts Duo Nolikumam
pievienots: 28. augusts

Reģ. 10:00
Konferences dienaskārtība
1. Konferences atklāšana. (11:00)
2. Konferences vadītāja un protokolista vēlēšanas
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
4. Konferences dienaskārtības un reglamenta apstiprināšana
5. Atskaites:
Prezidenta
Ģenerālsekretāra
Prezidija biedru ziņojumi
Revīzijas komisija
6. 2019.gada pārskata apstiprināšana (B.Aizupe)
7. Debates
8. LSDF biedru priekšlikumi
9. Dažādi