LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Prezidijs 23

Datums
5. decembris

1. NEC rezultāti (B I gr., Treneru ieejas maksas, mītiņa rezultāts)
2. Ētikas komisijas priekšlikums (secinājums)
3. Sertifikācija- IC priekšlikumi
4. Pieteikumi reitingiem, kausiem. Grupas kausiem, LRR, DSE sac.
5. Iesniegums par reģistrētiem klubiem
6. Dažādi