LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Prezidijs 5

Datums
5. marts
Personas
Vito Feldmanis (atbildīgā persona)
Klubi
Adrese
LSDF birojs
Brīvības iela 86
Rīga
Latvia

1. Iesniegums no Ņ. Toma par reklāmu LSDF
2. LRR, 10d reitingi, Breikinga čempionāts
3. Ētikas komisijas rekomendācija
4. LA čempionāta norise
5. Pilotprojekta atcelšana
6. IC kursi (A.Vorončuka)
7. Iesniegums no S.Abramovas par sac.atcelšanu
8. SDK "Master dance" un "Rollo dance studio" R.Malcāns
9. Kausu tiesneši
Tiesnieši Latvijas kausam sacensībās "Perfect dance" 2024.gada 11.maijā:Jaun CB ST,LA (J.Vanags)
Tiesneši sacensībās Jelgavas Domes kauss un Latvijas kauss (Cīrulis) Bērni 1 E 4 un Jun 1 D
Lūdzu apstīprinat tiesnešus uz “Rīgas Pavasaris 2024” Jaun CB ST, LA (Bērzups)
10. Gada pārskats (B.Aizupe)
11. Dažādi (konference)