LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Iesācēji 2011. dz.g. un vec. 2.-3.līmenis 4 dejas
Latgales kauss

# Vārdi Valsts Klubs
1. Markuss Bukšs / Elīna Locāne Latvia Balvu SS
2. Jānis Logins / Sanija Molodcova Latvia Balvu SS
3. Mihails Lukjaņecs / Arina Singirska Latvia D & D
4. Arturs Hodaņonoks / Sofija Stole Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2024 Latvia Zemgalīte
5. Arturs Hodaņonoks / Viktorija Krilova Latvia Zemgalīte
6. Reinis Logins / Amēlija Krivošejeva Latvia Balvu SS
Reģistrācija ir pabeigta