LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Jaunums

Atgādinājums

LSDF licencētiem tiesnešiem un treneriem par piedalīšanos LSDF sacensību kalendārā nereģistrētās sacensībās ( festivālos, konkursos utt.) var tikt apturētas tiesnešu licences un treneru sertifikāti.
Lēmums stājas spēkā ar 5.03.2019