LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Jaunums

Covid-19

Lai mazinātu riskus Covid-19 izplatībai sporta treniņu (nodarbību) laikā, sporta treniņā nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē. Šis nosacījums attiecināms uz jebkura veida sporta treniņiem – gan profesionālā, gan amatieru sporta līmenī, kā arī sporta izglītības iestādēs un ārpus tām. Sporta pasākumiem, SPORTA SACENSĪBĀM, kurās piedalās bērni, JĀNOTIEK BEZ SKATĪTĀJIEM (personām, kas nav tieši iesaistītas sporta pasākuma organizēšanā un norisē). Šī norma piemērojama tajos gadījumos, kad vairāk par 50% no sportistiem, kuri piedalās sporta pasākumā, ir jaunāki par 18 gadiem. Sporta pasākumu un sporta treniņu organizatoram ir pienākums nodrošināt nepieciešamos piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, kā arī stingri kontrolēt - kā sportisti, sporta darbinieki un citas personas ievēro tām noteiktos pienākumus.