LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Jaunums

Covid-19

No 2020. gada 17. oktobra līdz 6. novembrim organizētiem sporta treniņiem (nodarbībām) jānorisinās ārtelpās, individuāli vai attālināti.
No 2020. gada 17. oktobra līdz 6. novembrim aizliegts organizēt sporta pasākumus.