LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Jaunums

Pabalsti

Jau no 15.marta dīkstāves atbalstam var pieteikties arī tad, ja ieņēmumu kritums mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, ir bijis vismaz par 30 %, SALĪDZINOT AR 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem.
Tie uzņēmumi, saimnieciskās darbības veicēji un patentmaksas maksātāji, kas atbilst jaunajam kritērijam, līdz šī gada 31. martam var pieteikties dīkstāves atbalstam arī par laiku no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 28. februārim. Plašāka informācija par šobrīd pieejamo dīkstāves atbalstu, tā apmēru un pieteikšanos tam pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā “COVID-19”. https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19

www.vid.gov.lv/lv/covid-19