LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Jaunums

RD līdzfinansēšanas konkursi nevalstiskajām organizācijām

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina četrus sporta aktivitāšu līdzfinansēšanas konkursus nevalstiskajām organizācijām.
Projektu iesniedzēji var pretendēt uz līdzfinansējumu šādos konkursos:
• "Bērnu un jauniešu sacensību norise Rīgas pilsētā";
• "Starptautisku un nozīmīgu sacensību norise Rīgas pilsētā";
• "Tautas sporta sacensību norise Rīgas pilsētā";
• "Rīgas pilsētas atklāto čempionātu, Rīgas pilsētas atklāto jaunatnes meistarsacīkšu un apvienoto Rīgas pilsētas atklāto čempionātu un jaunatnes meistarsacīkšu sarīkošana".

https://sports.riga.lv/lv/sports?target=news_item&news_item=riga-izsludina-cetrus-sporta-sacensibu-un-pasakumu-lidzfinansesanas-konkursus-7089