LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Jaunums

Grozījumi MK Nr.360 noteikumos

Valdības veiktie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 paredz:

(1) atļaut Sporta likumā noteiktā kārtībā atzīto sporta federāciju vai to juridisko biedru organizētas sporta sacensības ārtelpās;
(2) atļaut personām, kurām būs testēšanas sertifikāts, kurām būs vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, apmeklēt sporta treniņus (nodarbības) iekštelpās – gan individuāli, gan grupā, nosakot to organizēšanai ievērojamos epidemioloģiskās drošības pasākumus;
(3) atļaut ārtelpās paredzētās sporta sacensības organizētā un kontrolētā veidā klātienē apmeklēt skatītājiem ar vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu. (sacensību norises vietā drīkstēs atrasties ne vairāk kā 300 personas, tai skaitā sportisti un sporta darbinieki, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu. Visas sacensību norisē iesaistītās un ar sacensību norises nodrošināšanu saistītās personas būs nepieciešams akreditēt.)
Sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par 7 gadiem.