LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Jaunums

Plašākas pulcēšanās iespējas

Vidējā līmenī - pasākuma dalībnieki ir vakcinēti pret Covid -19 vai pārslimojuši un to var pierādīt ar Covid-19 sertifikātu vai pirms pasākuma veikuši Covid-19 testu un tas bijis negatīvs. Šādā gadījumā gan privātos, gan publiskos pasākumos iespējams pulcēties telpās līdz 500 cilvēkiem, ārpus telpām - līdz 1000 cilvēkiem. Pasākumos var piedalīties arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez testa veikšanas.
Skatītāji ar Covid-19 sertifikātiem drīkstēs apmeklēt sporta sacensības iekštelpās
"Covid-19 drošie skatītāji" drīkstēs apmeklēt sporta sacensības, ja tiek nodrošināts, ka skatītāju plūsma nepārklājas ar sportistu un sportistus apkalpojošo sporta darbinieku plūsmu un tiek ievērotas valstī noteiktās prasības publisko pasākumu apmeklēšanai.
"Tāpat grozījumi paredz, ka iekštelpās var sniegt augstākās, profesionālās, interešu, amatiermākslas kolektīvu,  pieaugušo un citus izglītības pakalpojumus, nodrošinot, ka telpā ir  ne vairāk kā 30 personu un tiek nodrošināts ne mazāk kā 3m2 uz personu. Ārpus telpām organizētās nodarbībās grupās var būt līdz 50 cilvēkiem, nodrošinot, ka cilvēku grupas savstarpēji nesastopas."
Sporta treniņi varēs norisināties arī iekštelpās. https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/sporta-trenini-vares-norisinaties-ari-iekstelpas

Citāts no IZM mājas lapas.

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/sporta-trenini-vares-norisinaties-ari-iekstelpas