LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Jaunums

Nometnes

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta informācija par izsludināto konkursu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai vasaras brīvlaikā Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, kas tiek organizēts Valsts izglītības satura centra īstenotās programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” ietvaros.

Plašāka informācija - https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=aicina-pieteikt-projektus-bezmaksas-nometnu-organizesanai-rigas-berniem-un-jauniesiem-7493

Papildus informācija par atbalsta programmu - https://www.visc.gov.lv/lv/atbalsts-nometnu-organizesanai