LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Jaunums

Sporta stipendijas

Vēstule no LSFP: (pieteikties LSDF, ja atbilstat kritērijiem)
informējam, ka Latvijas Sporta federāciju padome (turpmāk – LSFP) ir izsludinājusi Sporta stipendiju konkursu 2021./2022. mācību gadam.
Pielikumā nosūtam konkursa nolikumu un attiecīgos pielikumus – iesnieguma un sportisko sasniegumu veidlapas.
Lai pieteiktos dalībai konkursā, pretendentam līdz 2021. gada 25. oktobrim jāiesniedz LSFP Sporta stipendiju komisijai nolikuma 5. punktā noteiktie dokumenti.

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izraisīto negatīvo seku ietekmi uz sporta sacensību norisi, arī šogad konkursa ietvaros tiks vērtēti pretendentu rezultāti par pēdējo divu mācību gadu (2019./2020. un 2020./2021.) periodu. Tādējādi nolikuma 3. pielikums (sportiskie sasniegumi no 2019. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam) nav atkārtoti jāiesniedz, ja tas iesniegts LSFP jau iepriekš 2020. gada konkursa ietvaros.
Aicinām informēt par Sporta stipendiju konkursu Jūsu sporta veida sportistus, kas iegūst augstāko izglītību kādā no Latvijas vai Eiropas Savienības valstu augstskolām.
Vairāk par Sporta stipendiju konkursu, dokumentu iesniegšanas kārtību, kā arī konkursa nolikums un attiecīgās veidlapas pieejamas LSFP tīmekļa vietnē - https://lsfp.lv/jaunumi/zinas/lsfp-izsludina-sporta-stipendiju-konkursu

Ar cieņu,
Latvijas Sporta federāciju padome
Tālr.: (+371) 67288924
E-pasts: lsfp@lsfp.lv