LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Jaunums

Sports pēc 15. Novembra:

Sporta jomā pēc mājsēdes beigām pamatā tiek saglabātas prasības, kas bija spēkā laika posmā no 11. oktobra līdz 20. oktobrim, treniņi un sacensības notiks epidemioloģiski drošā vidē (zaļajā režīmā), vienlaikus prasību attiecinot arī uz Latvijas izlases sporta treniņu norisi.
Vienīgais izņēmums, kad sporta sacensības drīkstēs norisināties epidemioloģiski daļēji drošā vidē (dzeltenajā režīmā), turpmāk būs tikai attiecībā uz starptautiskiem sporta pasākumiem, turklāt tikai gadījumā, ja tiks nodrošināta to norise t.s. „burbuļa formātā”, kas paredz visu sacensību organizēšanā un norisē iesaistīto personu pilnīgu nošķiršanu no pārklāšanās ar sacensību organizēšanā un norisē neiesaistītām personām (tai skaitā paredzot uzturēšanos viesnīcā), regulāru visu personu (arī personu ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu) testēšanu pret Covid-19, un citu sacensību drošības protokolā Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai noteikto prasību izpildi, turklāt prasība ievērot „burbuļa formātu” ir attiecināma arī uz Latvijas sportistiem, kā arī ikvienu sacensību organizēšanā un norisē iesaistīto personu no Latvijas.
Sporta treniņu un amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem ar Covid-19 vakcinācijas/izslimošanas sertifikātu iekštelpās jāparedz ne mazāk kā 15 m2 vienam apmeklētājam. Drīkst piedalīties līdz 20 dalībniekiem grupā gan telpās, gan ārā. Plūsmas nedrīkst pārklāties. Bez vakcinācijas/izslimošanas sertifikāta iespejamas tikai individuālas nodarbības, individuāli treniņi ārā. Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25%.

https://www.lsdf.lv/lv/document/243804