LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Jaunums

Studijas

Vēršam Jūsu uzmanību jaunai profesionālai  augstākas izglītības  maģistra studiju programmai “Sporta vadība”, apjoms ir 60 KP vai 80 KP,1.5 gads vai 2 gadi; atšķirības studiju programmas apjomā ir balstītas uz reflektantu iepriekšējo izglītību. Mācību grafiks ir organizēts pēc  moduļa principa (lekcijas ir organizētas vienu nedēļu mēnesī) valoda: Angļu.

Karjeras iespējas:

Programma ir orientēta uz augstākā līmeņa vadītāju, ekspertu un speciālistu sagatavošanu sporta pārvaldei un tās kvalitātes paaugstināšanu. Balstoties uz programmā iesaistīto docētāju kvalifikāciju un zinātniskā darba pieredzi, iesaistot studentus aktuālu sporta darba kārtības jautājumu risināšanā, programma nodrošina iespēju apgūt padziļinātas zināšanas un prasmes sekmīgam darbam visu līmeņu sporta struktūrās, ieskaitot vietējās, Eiropas Savienības un citas starptautiskās institūcijās. Pēc sekmīgas programmas prasību izpildes un maģistra darba aizstāvēšanas programmas absolventiem tiek piešķirts profesionālais maģistra grāds sporta vadībā un kvalifikācija "Organizācijas vadītājs". 

 

 

Saite uz reģistrēšanu:

https://www.riseba.lv/studentiem/magistra-programmas/sporta-vadiba

 

https://www.riseba.lv/studentiem/magistra-programmas/sporta-vadiba