LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Jaunums

Treniņi un sacensības no 6.01.2022.

Paplašinātas iespējas bērniem apmeklēt interešu izglītības un sporta nodarbības, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. (20 audzēkņi, 3 m, sertifikāts vai veikuši rutīnas skrīninga testu savā izglītības iestādē). Pirmsskolas vecuma bērniem ne agrāk kā 24 stundas pirms nodarbības vecāku uzraudzībā jāveic antigēna paštests. 

Sporta sacensībās piedalīties un to norises vietā atrasties varēs tikai personas ar  primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī izglītojamie, kuri veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros, un tiek nodrošinātas noteiktās prasības attiecībā uz publisku pasākumu rīkošanu. Pirmsskolas vecuma bērni sacensībās drīkst piedalīties, ja pirms sacensību norises būs veikts antigēna paštests autorizētas personas un vecāku klātbūtnē, un tas būs negatīvs.

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/paplasina-iespejas-berniem-piedalities-interesu-izglitibas-un-sporta-nodarbibas