LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Jaunums

Līdzjūtība

Izsakām visdziļāko līdzjūtību LSDF Prezidija biedram Aigaram Svaram no mātes atvadoties.