LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Jaunums

Bērnu aizsardzības centrs

Par metodisko materiālu darbā ar bērniem ar
saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem

https://www.bac.gov.lv/lv/rokasgramatas-bernu-tiesibu-aizsardzibas-jautajumos