LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Seminārs Bērni+Jun I gr. LA

Date
27. March
Clubs
Address
online
Description https://youtu.be/gUz2tATqfxA

Torremade/Morīte: Muzikalitātes savienojums ar sagatavošanas darbību un atjaunošanu (preparation action & recover).