LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Prezidijs 19

Date
10. August
Persons
Vito Feldmanis (Responsible)
Clubs

1. 10d pasākuma norise
2. Iesniegums no A.Guļko par Jun I gr.
3. Iesniegums no I.Vāveres par SDK atjaunošanu
4. Klubu maiņas Covid-19 pandēmijas laikā
5. Čempionāti ST, LA.
6. Dažādi