LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Prezidijs 7

Date
2. April
Persons
Vito Feldmanis (Responsible)
Clubs
Address
LSDF birojs
Brīvības iela 86
Rīga
Latvia

Iesniegums no I.Freimanes
Iesniegums no R. Jokša
Tiesneši reitingiem, kausiem
WDSF un DSE sac. programma-Daugavpils
IC Tāme (A.Vorončuka)
Dzintarkrasts programma
Informācija par ZE čempionātu
SDK "T & M DAnce club"
Nolikuma labojumi par tiesnešu lic. paaugstināšanu
Dažādi