LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

News

Informācija par vielu lietošanu sportā Latvijas Zāļu reģistrā Papildināti Latvijas Zāļu reģistra...

Informācija par vielu lietošanu sportā Latvijas Zāļu reģistrā
Papildināti Latvijas
Zāļu reģistra (https://www.zva.gov.lv/zvais/zalu-registrs/)
dati ar informāciju par atsevišķu medikamentu lietošanas ierobežojumiem
sportā.


Lai meklēšanas
rezultātos redzētu informāciju par lietošanu sportā, nepieciešams atvērt
papildu meklēšanas parametrus un atzīmēt papildu kolonu (Informācija par
lietošanu sportā).

Atverot medikamenta
paplašinātu informāciju, apskatāms, vai medikaments aizliegts ārpus sacensību
laika, sacensību laikā un vai pastāv kādi lietošanas ierobežojumi. Aicinām
izmantot Latvijas Zāļu reģistru, lai pārbaudītu, vai medikaments nav aizliegts
lietošanai sportā. Oficiālo Aizliegto vielu un metožu saraksta tekstu uztur
Pasaules Antidopinga aģentūra un tas ir pieejams aģentūras mājaslapā - https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited
(tulkojums latviešu valodā - http://www.vsmc.gov.lv/…/01/lv_WADA_prohibited_list_2018.pdf)


Vēršam uzmanību, ka
informācija par lietošanu sportā pievienota tikai par tiem medikamentiem, kuru
sastāvā ir Aizliegto vielu un metožu sarakstā iekļautās vielas vai kurus
ievada, izmantojot kādu no aizliegtajām metodēm.