LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Prezidijs 6

Datums
21. marts
Personas
Vito Feldmanis (atbildīgs)
Klubi
Adrese
LSDF birojs
Brīvības iela 86
Rīga
Latvia

1.LA čempionāta norise (iesniegums)
2.Līgums ar LSFP (V.F.) Kopsapulce.
3.Vēstule no čehu federācijas par AJS (J.A.)
4.Tiesnešu maiņa kausiem.
5.Bilance (B.Aizupe)
6.Izmaiņas sac. programmā (A.S.) tiesneši.
7.Jaunmārupes programma (L.R.) tiesneši
8.10d reitinga programma, tiesneši
9.Tiesnešu semināra aizvietošana. (V.Š.)
10.Dažādi. Aktiermākslas meistarklase.