LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Prezidijs 6

Date
21. March
Persons
Vito Feldmanis (Responsible)
Clubs
Address
LSDF birojs
Brīvības iela 86
Rīga
Latvia

1.LA čempionāta norise (iesniegums)
2.Līgums ar LSFP (V.F.) Kopsapulce.
3.Vēstule no čehu federācijas par AJS (J.A.)
4.Tiesnešu maiņa kausiem.
5.Bilance (B.Aizupe)
6.Izmaiņas sac. programmā (A.S.) tiesneši.
7.Jaunmārupes programma (L.R.) tiesneši
8.10d reitinga programma, tiesneši
9.Tiesnešu semināra aizvietošana. (V.Š.)
10.Dažādi. Aktiermākslas meistarklase.