LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

LSDF Konference

Datums
2. septembris
Personas
Vito Feldmanis (atbildīgā persona)
Klubi
Adrese
Rihtera DS
Daugavpils 62/66
Riga
Latvia
Apraksts Konferences dienaskārtība:
Konferences atklāšana.
Konferences vadītāja un protokolista ievēlēšana.
Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
Konferences dienaskārtības un reglamenta apstiprināšana.
Atskaites.
Prezidenta atskaite (V.Feldmanis).
Ģenerālsekretāra atskaite (J.Arājs).
Prezidija biedru atskaites.
Revīzijas komisijas ziņojums.
2022.gada pārskata apstiprināšana (B.Aizupe).
Debates.
LSDF Sacensību Nolikuma labojumi..
Vēlēšanas
Prezidenta vēlēšanas.
Ģenerālsekretāra apstiprināšana.
Prezidija vēlēšanas.
Dažādi biedru priekšlikumi

Sākums plkst.10.00, reģistrācija no 9.15