LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

LSDF Konference

Date
2. September
Persons
Vito Feldmanis (Responsible)
Clubs
Address
Rihtera DS
Daugavpils 62/66
Riga
Latvia
Description Konferences dienaskārtība:
Konferences atklāšana.
Konferences vadītāja un protokolista ievēlēšana.
Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
Konferences dienaskārtības un reglamenta apstiprināšana.
Atskaites.
Prezidenta atskaite (V.Feldmanis).
Ģenerālsekretāra atskaite (J.Arājs).
Prezidija biedru atskaites.
Revīzijas komisijas ziņojums.
2022.gada pārskata apstiprināšana (B.Aizupe).
Debates.
LSDF Sacensību Nolikuma labojumi..
Vēlēšanas
Prezidenta vēlēšanas.
Ģenerālsekretāra apstiprināšana.
Prezidija vēlēšanas.
Dažādi biedru priekšlikumi

Sākums plkst.10.00, reģistrācija no 9.15