LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Jaunums

MK noteikumi treniņu un sacensību rīkotājiem

20.08.2021. stājas spēkā jauni noteikumi, kuri jāievēro organizējot sacensības iekštelpās.