LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Jaunums

Rīgas sportistu sasniegumi 2020.g.

RD aicina izvirzīt pretendentus naudas balvām par Rīgas sportistu sasniegumiem 2020. gadā

https://sports.riga.lv/lv/sports?target=news_item&news_item=aicina-izvirzit-pretendentus-naudas-balvam-par-rigas-sportistu-sasniegumiem-2020-gada-7210