LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Čempioni 1959-1997


1959. Gundaris Pļavenieks - Aina Bīdele
1962. Jānis Pasītis–Ināra Pasīte
1963. Armīns Bērziņš–Regīna Bērziņa
1964. Vladimirs Kozmins-Tatjana Čugunova
1965. Ernests Poreiters–Maija Poreitere
1966. Vladimirs Kozmins–Tatjana Kozmina
1967. Vladimirs Kozmins–Tatjana Kozmina
1968. Ernests Poreiters–Maija Poreitere
1969. Ernests Poreiters–Maija Poreitere
1970. Ernests Poreiters–Maija Poreitere
1971. Ernests Poreiters–Maija Poreitere
1972. Ernests Poreiters–Maija Poreitere
1973. Uldis Salgalis–Ņina Salgale
1974. Uldis Salgalis–Ņina Salgale
1975. Gunivaldis Eisaks–Tamāra Eisaka
1976. Gunivaldis Eisaks–Tamāra Eisaka, Jānis Elbrets–Lidija Elbreta
1977. Juris Baumanis–Biruta Strode
1978. Juris Baumanis–Biruta Baumane
1979. čempionāti nenotika
1980. Agris Greiers–Viveta Valtere
1981. Aleksandrs Bessonovs–Jeļena Kozlova
1982. Juris Baumanis–Biruta Baumane
1983. Aleksandrs Bessonovs–Jeļena Kozlova Agris Greiers–Laila Račko
1984. Juris Baumanis–Biruta Baumane
1985. Juris Baumanis–Biruta Baumane
1986. Arnis Lešinskis–Vita Lapsa
1987. Egīls Šmagris–Viveta Šmagre Arnis Lešinskis–Sabīne Lapsa
1988. Arnis Lešinskis–Sabīne Lapsa
1989. Arnis Lešinskis–Sabīne Lapsa Valērijs Mironovs–Agita Mironova
1990. Arnis Lešinskis–Sabīne Lapsa
1991. Valērijs Mironovs–Agita Mironova
1992. Valērijs Mironovs–Agita Mironova Valērijs Mironovs–Agita Mironova Valērijs Mironovs–Agita Mironova
1993. Valērijs Mironovs–Agita Mironova Valērijs Mironovs–Agita Mironova Valērijs Mironovs–Agita Mironova
1994. Valērijs Mironovs–Agita Mironova Valērijs Mironovs–Agita Mironova Valērijs Mironovs–Agita Mironova
1995. Agnis Rūja–Brigita Elksne Nils Šmits–Anita Šmite Agnis Rūja–Brigita Elksne
1996. Māris Vainovskis–Loreta Līvmane Atis Legzdiņš–Brigita Elksne Raivo Letapurs–Dana Dieziņa
1997. Agnis Rūja–Sandra Suharevska Atis Legzdiņš–Brigita Elksne Agnis Rūja–Sandra Suharevska